Para comprendermos a crise. Orixes, desenvolvemento e horizontes posíbeis.
Read

Para comprendermos a crise. Orixes, desenvolvemento e horizontes posíbeis.

by fesgagz

Read the publication