test2
Read

test2

by bitzik

26‫גפן-רמלה-לוד‬ ‫גל‬ 23. 6. 11 | 1410 ‫גליון‬ | ‫מפנה‬‫“נקודת‬‫הלאומי‬‫העורף‬‫תרגיל‬‫ישראל‬‫במדינת‬‫התקיים‬‫השבוע‬ ‫תרחישים‬ ‫עם‬ ‫התמודדותה‬ ‫את‬ ‫לוד‬ ‫עיריית‬ ‫תרגלה‬ ‫במסגרתו‬ , ”5 ‫לחירום‬‫משגרה‬‫המעבר‬‫תרגול‬,‫התרגיל‬‫מטרת‬. ‫חרום‬... More

Read the publication