ژیاننامەی د، عەبدولڕەحمان قاسملوو
Read

ژیاننامەی د، عەبدولڕەحمان قاسملوو

by Agri Balaki

‫ساڵی‬ ‫دیسامبری‬ ‫22ی‬ ‫وتی‬‫رێكه‬ ‫تاوی‬‫هه‬ ‫9031ی‬ ‫ساڵی‬ ‫ی‬ )‫لدا‬‫یه‬ ‫وی‬‫(شه‬ ‫زستان‬ ‫و‬‫شه‬ ‫له‬ ‫قاسملوو‬ ‫حمان‬‫بدولره‬‫عه‬ ‫و‬‫تایی‬‫ره‬‫سه‬ ‫خوێندنی‬ . ‫بوو‬ ‫دایك‬ ‫له‬ ‫ڕۆیشتوودا‬ ‫س��ت‬‫ده‬ ‫مڵكی‬ ‫ن‬‫خاوه‬ ‫كی‬‫یه‬‫ماڵه‬‫بنه‬ ‫له‬... More

Read the publication