Read

by khalid

‫مقدمة‬ ‫تعد‬ ‫ومل‬ ، ً‫ا‬‫وفني‬ ً‫ا‬‫وعلمي‬ ً‫ا‬‫تقني‬ ‫التطورات‬ ‫يف‬ ‫الفائقة‬ ‫بال�سرعة‬ ‫احلايل‬ ‫الع�سر‬ ‫يت�سم‬ ‫ؤ�س�سات‬‫و‬‫بامل‬ ‫القائمني‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ ، ، ‫�سريعة‬ ‫قفزات‬ ‫�سكل‬ ‫أخذت‬‫ا‬ ‫بل‬ ‫عادية‬ ‫التطورات‬ ‫وعدم‬ ‫للمتعلمني‬... More

Read the publication