Cha Emmanuel d'Alzon Đấng Sáng Lập Dòng AA
Read

Cha Emmanuel d'Alzon Đấng Sáng Lập Dòng AA

by mevetroi

Nguyện Nước Cha trị đến Cha Emmanuel d’Alzon Đấng sáng lập • Dòng Anh Em Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời • Dòng Nữ Tận Hiến-Đức Mẹ Lên Trời

Read the publication