Cha Etienne Pernet và Mẹ Maria-Antoinette Fage Đấng Sáng Lập Dòng Tiểu Muội
Read

Cha Etienne Pernet và Mẹ Maria-Antoinette Fage Đấng Sáng Lập Dòng Tiểu Muội

by mevetroi

Nguyện Nước Cha trị đến Etienne Pernet và Maria-Antoinette Fage Đấng sáng lập Dòng Nữ Tiểu Muội-Đức Mẹ Lên Trời

Read the publication