Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-06 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS RESPECTE DEL MERITAMENT DEL RECURS CAMERAL PERMANENT A L’EXERCICI 2011.
Read

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-06 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS RESPECTE DEL MERITAMENT DEL RECURS CAMERAL PERMANENT A L’EXERCICI 2011.

by dcoll

Segons aquest informe, el primer que cal tenir en compte és que el recurs cameral es calcula aplicant uns percentatges sobre tres tributs: IAE, IRPF (persones físiques) i Impost de Societats. No existint regulació específica sobre el meritament i... More

Read the publication