Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2012-03 MODIFICACIONS NORMATIVES DE CARÀCTER LABORAL PER L'ANY 2012
Read

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2012-03 MODIFICACIONS NORMATIVES DE CARÀCTER LABORAL PER L'ANY 2012

by dcoll

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL El Salari Mínim Interprofessional (SMI) no s’incrementa i queda fixat en 641,40. - € mensuals o 21,38 € diaris, mantenint-se per tant les quantitats vigents durant l any anterior. INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D EFECTES MULTIPLES... More

Read the publication