Xông Đất  Nguyễn Đức Thắng
Read

Xông Đất Nguyễn Đức Thắng

by nguyenducthang

XÔNG ĐẤT Nguyễn Đức Thắng Cành mai giả và câu đối giấy đã làm tròn nhiệm vụ. Thật ra có nó trên tường cũng có nhiều điều hay. Nó biến thành chủ đề của những câu chuyện khi khách đến nhà. Năm nay, má tôi gọi điện thoại xuống nhắn cho biết là Nhà... More

Read the publication