Người Vợ Bắc Kỳ  Nguyễn Đức Thắng
Read

Người Vợ Bắc Kỳ Nguyễn Đức Thắng

by nguyenducthang

NGƯỜI VỢ BẮC KỲ Nguyễn Đức Thắng Tôi lập gia đình năm 30 tuổi. Nhà tôi 25 tuổi. Ở tuổi tam thập thì lấy vợ là thường, có gì lạ mà phải viết với lách. Đương nhiên chuyện tôi lấy vợ thì nĩi làm gì, tôi chỉ muốn kể lể về nhà tôi mà thơi, vả lại,... More

Read the publication