llatinismes U5
Read

llatinismes U5

by teresadevesam

11 Llatinismes iLlatinismes i expressions llatinesexpressions llatines  Llatinismes p g. 74:àLlatinismes p g. 74:à  Homo homini lupus. Homo homini lupus. Plaute (Plaute (AsinariaAsinaria) - Thomas) - Thomas Hobbes (filòsof anglès s. XVII. Hobbes... More

Read the publication