Almaz Hasret BDU
Read

Almaz Hasret BDU

by almazhasret

MÜASİR TƏLİM METODLARI VƏ YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYALARIN TƏDBİQİ Məcnun Babayev, Almaz Həsrət Bakı Dövlət Universitetı Biz XXI yüzilin ilk illərini yaşayırıq. Bu gün doğulan, dünyaya gələn uşaqlar, bu gün ilk addımlarını atan körpələr XXI yüzilin son... More

Read the publication