grenseverdier_avfall
Read

grenseverdier_avfall

by anrew.wiggin

VEDLEGG 2: GRENSEVERDIER (vedlegg til retningslinjer for avhending av farlig avfall) Under disse grenseverdiene kan stoffet destrueres/håndteres av brukeren, se også 4. 3 i retningslinjene. Dato: 14. 2. 07 Klassifisering på grunnlag av kriterier som... More

Read the publication