R og S setninger for HMS
Read

R og S setninger for HMS

by anrew.wiggin

2 Risikosetninger Ved advarselsmerking av farlige kjemikalier i h. h. t. § 15 i forskriften her, skal setninger som benyttes for å beskrive faremomenter (R-setninger) ha følgende ordlyd: R1 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand. R2 Eksplosjonsfarlig ved støt,... More

Read the publication