Illustrationsbilaga Norra Djurgårdsstadens tredje bostadsetapp
Read

Illustrationsbilaga Norra Djurgårdsstadens tredje bostadsetapp

by daniel

APRIL 2011 Dnr: 2009-18084-54 STADSBYGGNADS KONTORET NORRA DJURGÅRDSSTADEN ILLUSTRATIONSBILAGA TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV ETAPP 2 - NORRA 2 Godkäntdokument-MalinOlsson,StadsbyggnadskontoretStockholm,2011-05-05,Dnr2009-18084

Read the publication