Tuzla Bülten - Ocak
Read

Tuzla Bülten - Ocak

by tuzlabasinodasi

C MY K TUZLA BULTENiTUZLA BELED‹YES‹’N‹N ÜCRETS‹Z AYLIK HABER BÜLTEN‹ Muzaffer Aytemur Baflkanl›¤›nda 2. toplant›s›n› yapan Tuzla Kent Konseyi, Tuzla Sahil Projesini tart›flt›. ‹dris Güllüce Kültür Merkezinde yap›lan toplant›ya Baflkan Dr. fiadi Yaz›c› n›n... More

Read the publication