"Математизирането на историята": резюме и литература
Read

"Математизирането на историята": резюме и литература

by vasildinev

1 Васил Пенчев МАТЕМАТИЗИРАНЕТО НА ИСТОРИЯТА: резюме и литература Обсъжда се широк спектър − от фундаментално философски до приложни и частнонаучни − подходи към математизирането на историята. Един основен проблем, който се изследва, е доколко спецификата... More

Read the publication