Парадоксът на Скулем. Относителност на пълнота по Гьодел
Read

Парадоксът на Скулем. Относителност на пълнота по Гьодел

by vasildinev

ISSN 0861-7899 Философски алтернативи Philosophical alternatives 2/2011 ГОДИНЛХХ VOL. XX СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪДЪРЖАНИЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ а th ап Наи s е r - Peirce оп the Growth ofValues . .... More

Read the publication