Васил Пенчев. Светът в езика и във физиката
Read

Васил Пенчев. Светът в езика и във физиката

by vasildinev

ФиJtософски а<;. ТiтеnнативЦ Philosophical alternatives 5-6/1998 ГОДИНА VII VOL. VП СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИБАН СЪДЪРЖАНИЕ ИДЕНИДНСКУРСН В ПОЗНАННЕТО Ва с ил nсн че 8 -Саеn. твезна ИIIЫ ф11311Пr. 1 . . . •. . •. . . . . . . •. .... More

Read the publication