Logic as the Essence of Philosophy
Read

Logic as the Essence of Philosophy

by vasildinev

ЛОГRКА. БЕРТРАН РЪСЕЛ ЛОГИКАТА КАТО СЬЩНОСГ НА ФИЛОСОФИЯТА1 Темите, хоито обсьждзх,ме В, първата леJCJIНИ, и темите, хоито ще обсъж­ даме по-нататыr. 1fЗЦJUlО се свеждат, ДQ~ОЛ~ОТО са изистина философсm; до проблемите налоl ИЮlта. Това не се дimки на... More

Read the publication