Васил Пенчев. Хайдегер за картината "Сикстинската мадона"
Read

Васил Пенчев. Хайдегер за картината "Сикстинската мадона"

by vasildinev

ISSN 0861 - 6_ ФИЛОСОФИЯ 5- 2005 година XIV Двумесечно научно-методическо списание Издание на Главна редакция на педагогическите издания къмМОН СЬДЬРЖАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ фИЛОСОфИ Биография на Юлиус Евола оо . . . оо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... More

Read the publication