Нейтън Хаузър. Пърс в 21 в.; шанс за разкайващия се фалибилизъм
Read

Нейтън Хаузър. Пърс в 21 в.; шанс за разкайващия се фалибилизъм

by vasildinev

ISSN 0861-7899 Философски алтернативи Philosophical alternatives 6/2007 ГОДИНАХVI VOL. XVI СПИСАНИЕ НА ИНСТИГУТА ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИБАН съдъРЖАНИЕ СЬВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ А л е к с а нд ъ р Н е кл е с а - Ценности, мислене, знание: генезис и... More

Read the publication