Destiny as Cognition, or the Cognition of Destiny
Read

Destiny as Cognition, or the Cognition of Destiny

by vasildinev

В а с и л П е н ч е в [ * ] СЪДБАТА КАТО ПОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕТО НА СЪДБАТА Рубриките "Истина и съдба" "Природа и история" насочват към размисъл върху темата за мястото на философията на историята спрямо онтологията и методологията на науката. Какво е онова... More

Read the publication