Negative and Complex Probability in Quantum Information
Read

Negative and Complex Probability in Quantum Information

by vasildinev

Click to edit Master subtitle style 2/28/10 Отрицателни и комплексни вероятности в квантовата инф ормация Васил Пенчев, Институт за ф илософ ски изследвания – Българска академия на науките More

Read the publication