Васил Пенчев. Руският преход: разплатата за догонващото рзвитие
Read

Васил Пенчев. Руският преход: разплатата за догонващото рзвитие

by vasildinev

ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ДОГОНВАЩОТО РАЗВИТJIЕ Отг. редактор - чл. кор. Васил Проданов СОФИЯ2004

Read the publication