Dan Willard's self-verifying theories, or ...
Read

Dan Willard's self-verifying theories, or ...

by vasildinev

Само-потвърждаващите се теории на Д ан Уилърд, или … Васил Пенчев, Институт за философски изследвания на Българската академия на науките, vasildinev@gmail. com http://vasil7penchev. wordpress. com More

Read the publication