Über Gegenstandstheorie (Meinong's theory of objects, a translation in Bulgrarian)
Read

Über Gegenstandstheorie (Meinong's theory of objects, a translation in Bulgrarian)

by vasildinev

Текстът е публикуван във “Философски алтернативи”, 2006, кн. 3, стр. 68-83 и кн. 4, стр. 48-62. Алексиус Майнонг ОТНОСНО ТЕОРИЯ НА ПРЕДМЕТА1 § 1. Въпросът Че нищо не се познава, без да се познае нещо, по-общо: че нищо не се отсъжда, без да се отсъди... More

Read the publication