Clifford Ontologies
Read

Clifford Ontologies

by vasildinev

КЛИФОРДОВИ ОНТОЛОГИИ От математическа структура към формална и съдържателна онтология

Read the publication