John Bell and von Neumann's Theorem about the Absence of Hidden Parameters in Quantum Mechanics
Read

John Bell and von Neumann's Theorem about the Absence of Hidden Parameters in Quantum Mechanics

by vasildinev

Васил Пенчев ДЖОН БЕЛ И ТЕОРЕМАТА НА ФОН НОЙМАН ЗА ОТСЪСТВИЕ НА СКРИТИ ПАРАМЕТРИ В КВАНТОВАТА МЕХАНИКА Предметът на нашето обсъждане ще бъде центриран върху статията на Бел ―Върху проблема за скритите променливи в квантовата механика‖ (1966). В тази... More

Read the publication