Husserl and Frege: A new Look at Their Realtionship
Read

Husserl and Frege: A new Look at Their Realtionship

by vasildinev

ДЖИТЕНДРАНАТ МОХАНТИ ХУСЕРЛИ ФРЕГЕ: НОВ ПОГЛЕД към ТЕХНИТЕ оrnОШЕНИЯ1 Хусерловото изно OtXlrЬрл. mе на п"сихолоl" ИЗМ8 като теорн. а: за про изхода на лоnncо-матеМnТНЧCCDПе същности и неговата защита ва концепцията за чиста логика 1С3. то наУICа. за... More

Read the publication