Indeterministic Physics
Read

Indeterministic Physics

by vasildinev

ФИJlОСОq-НЯ i - ФИЗИКА ТА МАКСБОРН ИlIДE l1rPМИЮi,CfИЧНAТА ФИЗИКА1 " Нама сЪмнение. че ф~т на квантовата механика и невната ста­ ТИCТИClecxti, кнтерпрe-r:aцш: са крайно сполучливи в подрсждai!:ето и предсказ­ JmНeтo на фИ3RЧecюrrе оПIn1f. Но може ли... More

Read the publication