Ethics as an ontology of media
Read

Ethics as an ontology of media

by vasildinev

Етиката като онтология на медиите От Хайдегер към Маршал Маклуън. Пример с български медии

Read the publication