chuan in an images per minutes ( IPM)
Read

chuan in an images per minutes ( IPM)

by tinhkhoipottery

Cách tốt nhất để tối đa tốc độ in ấn và sao chép Mặc dù cả hai chuẩn in “Images Per Minute” (gọi tắt là IPM, tạm dịch là Hình trên phút) và “Pages Per Minute” Nguồn: http://www.canon.com.vn/ipm?utm_source=document&utm_medium=broadcasting&utm_campaign=ebteam More

Read the publication