Buddha o...
Read

Buddha o...

by igor.durasin

Kaurkomanushvad Banhamashantida Buddha o . . . . -Buddha o inferiornom. . . z=lešinar=unos=periodpatija=inferiornost -Buddha o svojoj nirvani. . . nalijevo prosvjetljenja,nadesno anarhije -Buddha o priglupim ženama. . . . pročistiti se od dati sebi -Buddha... More

Read the publication