Tabldot 60
Read

Tabldot 60

by ozersayin

‹hale tart›flmas›‹hale tart›flmas›  ‹YSAD’IN MESLEK‹ E⁄‹T‹M ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR  ZEYT‹NBURNU ‹MKB MESLEK L‹SES‹’N‹N MUTFA⁄I YEN‹LEND‹  GIDA 2009 FUARI’NDAYDIK YEMEK SANAY‹C‹LER‹ DERNEKLER‹ FEDERASYONU YAYINI 60 ARALIK 2009 2010 Hoflgeldin 2010 Y›lbafl› geldi... More

Read the publication