22
Read

22

by k_k_radio

‫الصراحـة‬ ‫جمـلة‬3‫وسياسة‬ ‫ساسة‬ ‫يف‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫مسؤول‬ ‫حسن‬ ‫جناة‬ ‫السيد‬ ‫شارك‬ ‫عبد‬ ‫وحبضور‬ ‫الكوردستاني‬ ‫الدميقراطي‬ ‫�زب‬�‫احل‬ ‫بريوت‬ ‫ودلشاد‬ ‫كركوك‬ ‫حمافظ‬ ‫مصطفى‬ ‫الرمحن‬ ‫افتتاح‬ ‫مراسيم‬ ‫يف‬ ‫كركوك‬ ‫حمافظة‬ ‫جملس‬ ‫عضو‬ ‫منطقة‬... More

Read the publication