Στρατιωτικές Επιχειρήσεις σε Αστικό Έδαφος (ΣΕΑΕ). Από επίγειες δυνάμεις και από δυνάμεις της Αεροπορίας Στρατού.
Read

Στρατιωτικές Επιχειρήσεις σε Αστικό Έδαφος (ΣΕΑΕ). Από επίγειες δυνάμεις και από δυνάμεις της Αεροπορίας Στρατού.

by Army Aviator

Στρατιωτικέσ Επιχειρήςεισ ςε Αςτικό Έδαφοσ (ΣΕΑΕ). Από επίγειεσ δυνάμεισ και από δυνάμεισ τησ Αεροπορίασ Στρατού. 27/9/2010 ARMY AVIATOR http://armyaviation. wordpress. com More

Read the publication