ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε/Π AH-64D Apache Longbow
Read

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε/Π AH-64D Apache Longbow

by Army Aviator

Army Research Laboratory Σνπ David B. Durbin Απόδνζε: ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ ΑΣ΢ΑΛΟ΢ 4 Οκτωβρίου 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΣΟΤ ΠΙΛΟΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ Δ/Π AH-64D Apache Longbow More

Read the publication