ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ή COMPUTER ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ;
Read

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ή COMPUTER ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ;

by Army Aviator

Army Aviator ΧΕΙΡΙ΢ΣΗ΢ - ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ΢ ή COMPUTER - ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ΢ ; Σίτλοσ Πρωτοτφπου PILOT IN COMMAND OR COMPUTER IN COMMAND? Απόδοςη: ΢τέφανοσ Άτςαλοσ Οκτώβριοσ 2009 http://armyaviation. wordpress. com/ Μία ανεπίςημη ιςτοςελίδα για θζματα που αφοροφν... More

Read the publication