Покрития за стъпала на отвесни стълби
Read

Покрития за стъпала на отвесни стълби

by office

П О К Р И Т И Я З А С Т Ъ П А Л А Н А О Т В Е С Н И С Т Ъ Л Б ИП О К Р И Т И Я З А С Т Ъ П А Л А Н А О Т В Е С Н И С Т Ъ Л Б И LADDER RUNG COVERSLADDER RUNG COVERS Стандартни размери: А: 20 мм (0. 8“) В: 200 мм (7. 9“) 25 мм (1. 0“) 300 мм (11. 8“) 30 мм... More

Read the publication