மலரும் (மா) தமிழீழம் - 2008.pdf
Read

மலரும் (மா) தமிழீழம் - 2008.pdf

by arugan

பொங்கு மலை எங்கிருந்து பொருமி வந்தாலும் அங்கெல்லா மெங்கள் தமிழ் மணங் கமழுமையா! கடந்த கால நடைமுறைகள் எமக்குக் கற்றுத்தந்த பாடம்தான் என்ன? இலங்கையின் இனப் பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள், வெறுங்கனவுகளோ?!... என்று, எண்ணத்தோன்றுகின்றது. இலங்கையில் தமிழர்களின்... More

Read the publication