அநுபூதி இரண்டாம் பதிப்பு
Read

அநுபூதி இரண்டாம் பதிப்பு

by arugan

இந்தக் கையேட்டில் ஏராளமான தகவல்கள் மனிதன் தன்னை உணர்ந்து மனிதனாக வாழத்தூண்டுபவையாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் புனையப்பட்டவை. எங்களுடைய அறியாமை, அனுபவக் குறைச்சல், சிறுபிள்ளைத்தனம், என்பவற்றால் எண்ணில்லாத் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. எனவே,... More

Read the publication