La muntanya on abandonaven els ancians
Read

La muntanya on abandonaven els ancians

by Espurn@

C ON T E S AMB VALORS Re s pons a bilita t i s olida rita t 4 L a m unta nya on a ba ndona ve n e ls a nc ia ns L a ve lle s a C onte de l Mong òlia Autoria de l tre ba ll: N úria F ont C ris tina Montie l Mònic a Va lve rde Il·lus tra c ions : Ros e r Roja s More

Read the publication