Страницы из Aor 2018 (2017)
Read

Страницы из Aor 2018 (2017)

by Scaptopara

374 НАИМ–БАН – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2017 г. Вътрешното пространство, което оформят зидовете, е с широчина 4,1 м. Тъй като последното изцяло е засегнато от иманярския изкоп, подово ниво не беше регистрирано. Теренната ситуация и... More

Read the publication