Formulari_Tip_për_marrjen_e_licencave_në_fushën_e_restaurimeve_të_Monumenteve_të_Kulturës.
Read

Formulari_Tip_për_marrjen_e_licencave_në_fushën_e_restaurimeve_të_Monumenteve_të_Kulturës.

by iparangoni

Formulari Tip për marrjen e licencave në fushën e restaurimeve të Monumenteve të Kulturës. RAPORTI PËR LIÇENSAT E LËSHUARA NGA MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE Sektori i Kulturës Kombëtare Të përgjithshme: Ministria e Turizmit, Kulturës,... More

Read the publication