Babo hat
Read

Babo hat

by halgurdrzgary

‫ری‬‫نوێنه‬ ‫بێته‬‫ده‬ ‫بارزانی‬ ‫فا‬‫مسته‬ ‫ریكا‬‫مه‬‫ئه‬ ‫له‬ ‫ت‬‫حكومه‬ ‫له‬ ‫ی‬‫�ه‬�‫�ان‬�‫�ی‬�‫�اری‬�‫�ی‬�‫زان‬ ‫و‬‫��ه‬�‫ئ‬ ‫ی‬‫گ��وێ��ره‬‫ب��ه‬ )‫(لڤین‬ ‫ست‬‫ده‬ ‫وه‬‫ڕپێكراوه‬‫باوه‬ ‫كی‬‫یه‬‫رچاوه‬‫سه‬ ‫كه‬ ‫دایه‬‫وه‬‫ئه‬ ‫وڵی‬‫هه‬ ‫له‬ ‫بارزانی‬... More

Read the publication