aso1325
Read

aso1325

by arasiq

‫دﯾﻨﺎر‬ (٥٠٠) ‫ﻧﺮﺧﯽ‬ ٢٠١٠/١٠/١٤ ‫ﻣﻤﻪ‬‫ﻨﺠﺸﻪ‬‫ﭘ‬ (١٣٢٥) ‫ژﻣﺎره‬ ،‫م‬‫وﺗﻪ‬‫ﺣﻪ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﺎ‬7th Year No. : 1325 Thu. 14 / 10 / 2010 ‫ﻋﯿﺮاق‬ ‫ی‬‫ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ھ‬‫ﮐﻮرﺗﺪه‬ ‫وان‬‫ﻪ‬‫ﭘﺎ‬ ‫ک‬‫وه‬ ‫ﮑﺮا‬‫ﻟ‬ ‫ﺸﻮازی‬‫ﭘ‬ ٥‫ل‬ ‫ﭘﯚﺳﺘﻪ‬ ‫)٥٢٪(ی‬ ‫داوای‬ ‫ژﻧﺎن‬ ‫ن‬‫ﮐﻪ‬‫ده‬... More

Read the publication