1540
Read

1540

by arasiq

‫دینار‬ )250( ‫نرخی‬ )10. 000( :‫تیراژ‬ 2011/8/25 ‫ممه‬‫پێنجشه‬ )1540( ‫ژماره‬ ،‫م‬‫شته‬‫هه‬ ‫ساڵی‬ 3‫ل‬ ‫ك‬‫یه‬‫نامه‬ ‫بارزانی‬ ‫بۆ‬ ‫گشتییه‬ ‫کی‬‫یه‬‫ڕۆژانه‬ ‫کات‬‫ریده‬‫ده‬ ‫شاندن‬‫وه‬ ‫و‬ ‫خش‬‫په‬ ‫بۆ‬ ‫ندان‬‫خه‬ 8th Year No: 1540 Thu. 25 / 8 / 2011... More

Read the publication