aso1447
Read

aso1447

by arasiq

٢٠١١/٤/١٨ ‫ﻣﻤﻪ‬‫دووﺷﻪ‬ (١٤٤٧) ‫ژﻣﺎره‬ ،‫م‬‫ﺷﺘﻪ‬‫ھﻪ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﺎ‬8th Year No: 1447 Mon. 18 / 4 / 2011 ‫دﯾﻨﺎر‬ (٢٥٠) ‫ﻧﺮﺧﯽ‬ ‫ﺑـﺰاﻧـﯿـﺖ‬ ‫زﯾـﺎﺗـﺮ‬ ‫ﺗـﺎ‬ www. asoxendan. com ‫ﻛﺎت‬‫ده‬ ‫ﻛﺎن‬‫ﻪ‬‫ﻛﯚﻣﻪ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﯚڕه‬ ‫ی‬‫ﻛﯚﻧﮕﺮه‬ ‫ﻣﯿﻦ‬‫ﯿﻪ‬‫ﺳ‬ ‫ﻣﯿﻮاﻧﺪارﯾﯽ‬ ‫ﺮ‬‫وﻟ‬‫ھﻪ‬... More

Read the publication