Annexes
Read

Annexes

by leducbasic

M etod pou presegwo medsiyenMetod pou fè savon riel : ak po en plastik bwa n plastik (boutèy plastik) i : medsiyen kostik sensyel ak lot bagay senti bon (jamèalkol) ostik. Gen anpil prekosyon pou pran.   epou je. Metelinèt lèwap sevi ak li. kafètou nan... More

Read the publication